• Yüksek Lisans Tez Savunması

    22 Haziran 2018 Cuma günü saat 14.00’da İİBF Binası 1. Kat Toplantı Salonunda İktisat ABD yüksek lisans öğrencisi Esra SÜT’ün “Alternatif İnovasyon Göstergelerinin Büyüme Üzerinde Etkisi: Panel Veri Analizi” başlıklı tez savunma sınavı gerçekleştirilecektir. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alan uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilecektir. Bölümümüzün tez savunma faaliyetine katılımınız bizi mutlu edecektir.