• Tarihçe

       Bakanlar Kurulunun 15.05.2006 tarih ve 10440 sayılı Kararı ile Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kuruluş çalışmalarını sürdürürken, 17.05.2007 tarihinde çıkarılan 5662 sayılı yasa gereğince Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesine adı ve bağlantısı değiştirilerek dâhil edilmiştir.  Bölümümüz 2007-2008 ders yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Çankırı Valiliği’nce tahsis edilen Tarım İl Müdürlüğü eski hizmet binasında eğitim öğretime başlayan Fakültemiz, Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından Türk Telekom’dan kiralanan ve şehir merkezinde bulunan binasına 2008 yılında taşınmış, 2009-2012 yılları arasında ise  Kırkevler Mahallesinde açılan ek binada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2012-2014 yılları arasında bölümümüz tekrar fakültemizin Telekom`dan kiralanan binasında faaliyetine devam etmiş olup, 2014 Ağustos ayında ise Üniversitemizin Uluyazı Kampüsünde bulunan fakülte binasına taşınmıştır.

    Mart 2017 itibariyle bölümümüzde 1 profesör, 1 doçent, 10 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi doktor ve 4 araştırma görevlisi toplam 17 akademisyen görev yapmaktadır. Ayrıca 580 öğrenci bölümümüzde eğitimine devam etmektedir.