• İktisat Teorisi

  (Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ)

  =================================

   Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

  Doktora:   Hacettepe - iktisat - 2005

  Y.Lisans:   Hacettepe - iktisat - 1998

  Lisans:      Hacettepe - iktisat - 1993

  websitem

  376 218 95 00 / 7636

  sarica@karatekin.edu.tr

                                                 

  =================================

  Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN

  Doktora:   İnönü - İktisat - 2012

  Y.Lisans:  İnönü - İktisat - 2008

  Lisans:     İnönü - İktisat - 2005

  websitem

  376 218 95 00 / 7641

  leventsahin@karatekin.edu.tr

                                                 

  =================================

  Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

  Doktora:  Yıldırım Beyazıt - Bankacılık ve Finans - 2016

  Y.Lisans:  University of Essex - Finansal Ekonomi ve Ekonometri - 2010

  Lisans:     Gazi - Ekonometri - 2008

  websitem

  376 218 95 00 / 7648

  hunlu@karatekin.edu.tr

                                                 

  =================================

  Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

  Doktora:

  Y.Lisans:  Yıldırım Beyazıt - Sosyal Politika - 2015

  Lisans:     Ege - İktisat - 2011

  websitem

  376 218 95 00 / 7645

  aliozkesen@karatekin.edu.tr

                                                 

  =================================

  Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

  Doktora:

  Y.Lisans: University of Texas at Dallas - İktisat - 2013 

  Lisans:    Uludağ - İktisat - 2009

  websitem

  376 218 95 00 / 7652

  malidemir@karatekin.edu.tr

                                                 

  =================================

  Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)                             

  =================================