• iktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

   

  (Anabilim Dalı Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

                                             

  ===========================================

   Dr. Öğr. Üyesi Dilek KUTLUAY ŞAHİN

  Doktora:   Hacettepe- İktisat - 2016

  Y.Lisans:  Gazi - İktisat Politikası - 2011

  Lisans:     Gazi - İktisat - 2008

  websitem

  376 218 95 00 / 7643

  dilekkutluay@karatekin.edu.tr                

                                 

  ===========================================

  Dr. Öğr. Üyesi Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

  Doktora:  Hacettepe - Ekonomik ve Sosyal Demografi - 2016

  Y.Lisans:  Hacettep - İktisat - 2010

  Lisans:     Çankaya - İktisat - Uluslararası Ticaret (Çift anadal) - 2007

  websitem

  376 218 95 00 / 7647

  berna@karatekin.edu.tr        

                                       

  ===========================================

  Arş. Gör. Dr. Barbaros GÜNERİ

  Doktora: Hacettepe - İktisat - 2018

  Y.Lisans: North Texas University - İktisat - 2013

  Lisans:    Gazi - iktisat - 2008

  websitem

  376 218 95 00 / 7646

  barbarosguneri@karatekin.edu.tr

   

  ===========================================