İktisat Teorisi

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN)

=================================

 Dr. Öğr. Üyesi Sevilay SARICA

Doktora:   Hacettepe - iktisat - 2005

Y.Lisans:   Hacettepe - iktisat - 1998

Lisans:      Hacettepe - iktisat - 1993

websitem

376 218 95 00 / 7636

sarica@karatekin.edu.tr

                                               

=================================

Dr. Öğr. Üyesi Levent ŞAHİN

Doktora:   İnönü - İktisat - 2012

Y.Lisans:  İnönü - İktisat - 2008

Lisans:     İnönü - İktisat - 2005

websitem

376 218 95 00 / 7641

leventsahin@karatekin.edu.tr

                                               

=================================

Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ

Doktora:  Yıldırım Beyazıt - Bankacılık ve Finans - 2016

Y.Lisans:  University of Essex - Finansal Ekonomi ve Ekonometri - 2010

Lisans:     Gazi - Ekonometri - 2008

websitem

376 218 95 00 / 7648

hunlu@karatekin.edu.tr

                                               

=================================

Arş. Gör. Ali ÖZKESEN

Doktora:

Y.Lisans:  Yıldırım Beyazıt - Sosyal Politika - 2015

Lisans:     Ege - İktisat - 2011

websitem

376 218 95 00 / 7645

aliozkesen@karatekin.edu.tr

                                               

=================================

Arş. Gör. Mehmet Ali DEMİR

Doktora:

Y.Lisans: University of Texas at Dallas - İktisat - 2013 

Lisans:    Uludağ - İktisat - 2009

websitem

376 218 95 00 / 7652

malidemir@karatekin.edu.tr

                                               

=================================

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ (35. madde kapsamında Aksaray Üniversitesinde görevli)                             

=================================

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb