iktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

 

(Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan CAFRI)

===========================================

 Dr. Öğr. Üyesi Murat Mustafa KUTLUTÜRK

Doktora:   Anadolu - İktisat - 2010

Y.Lisans:  Ohio University - İktisat - 1997

Lisans:     Gazi - Ekonometri - 1993

websitem

376 218 95 00 / 7635

mmkutluturk@karatekin.edu.tr    

                                            

==========================================

 Dr. Öğr. Üyesi Reyhan CAFRI

Doktora:  Anadolu - İktisat - 2014

Y.Lisans: Çukurova -Ekonometri - 2009

Lisans:    Çukurova -Ekonometri - 2006

websitem

376 218 95 00 / 7642

reyhanc@karatekin.edu.tr    

                                           

===========================================

 Dr. Öğr. Üyesi Dilek KUTLUAY ŞAHİN

Doktora:   Hacettepe- İktisat - 2016

Y.Lisans:  Gazi - İktisat Politikası - 2011

Lisans:     Gazi - İktisat - 2008

websitem

376 218 95 00 / 7643

dilekkutluay@karatekin.edu.tr                

                               

===========================================

Dr. Öğr. Üyesi Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI

Doktora:  Hacettepe - Ekonomik ve Sosyal Demografi - 2016

Y.Lisans:  Hacettep - İktisat - 2010

Lisans:     Çankaya - İktisat - Uluslararası Ticaret (Çift anadal) - 2007

websitem

376 218 95 00 / 7647

berna@karatekin.edu.tr        

                                     

===========================================

Arş. Gör. Barbaros GÜNERİ

Doktora:

Y.Lisans: North Texas University - İktisat - 2013

Lisans:    Gazi - iktisat - 2008

websitem

376 218 95 00 / 7646

barbarosguneri@karatekin.edu.tr

 

===========================================

2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bidb